Några enkla pianoackord i grundläge

Här är några klipp på enkla pianoackord.