År 8

Årskurs 8

Läroplanen har ändrats från och med i år. Detta innebär att jag kommer att ha år 8 i musik för första gången. För att rymmas i min tjänst blir detta tyvärr i helklass vilket gör det svårare att musicera. Vi har fått köpa in fler platser till ett inspelningsprogram som heter soundtrap så det kommer vi att börja jobba med. Innan dess ska jag bara gå igenom de instrument som man kanske kan använda.