År 6

Årskurs 6

I årskurs 6 jobbar vi med sång och spel.

Vi spelar keyboard/piano först i årskurs 6, så en del tyngd läggs på att starta med detta.

Vi kikar lite på noter och notvärden, prövar och övar.

Vi kollar garageband och jobbar med det.

Vi har spelat på boowackers.